Set 24

1 350 

Maki sake 12 ks, Maki kappa 12ks, Maki tekka 6 ks, Maki avokádo 6 ks, California sezam 8 ks, Futomaki maguro avokádo 4 ks, Futomaki sake avokádo 4ks,  Nigiri sake 2 ks, Nigiri tekka 2 ks, Nigiri ebi 2 ks, Nigiri sake avokádo 2 ks, Nigiri tekka avokádo 2ks

 

Kategorie:

Popis

Maki sake 12 ks, Maki kappa 12ks, Maki tekka 6 ks, Maki avokádo 6 ks, California sezam 8 ks, Futomaki maguro avokádo 4 ks, Futomaki sake avokádo 4ks,  Nigiri sake 2 ks, Nigiri tekka 2 ks, Nigiri ebi 2 ks, Nigiri sake avokádo 2 ks, Nigiri tekka avokádo 2ks

 

TOP