Set 13

420 

Maki sake 6 ks, Maki tekka 6 ks, Maki avokádo 6 ks, Maki kappa 6 ks, Nigiri sake 2 ks, Nigiri tekka 2 ks

Kategorie:

Popis

Maki sake 6 ks, Maki tekka 6 ks, Maki avokádo 6 ks, Maki kappa 6 ks, Nigiri sake 2 ks, Nigiri tekka 2 ks

TOP