Set 4

275 

Maki sake 6 ks, Maki tekka 6 ks, Nigiri sake 1 ks, Nigiri tekka 1 ks

Kategorie:

Popis

Maki sake 6 ks, Maki tekka 6 ks, Nigiri sake 1 ks, Nigiri tekka 1 ks

TOP